Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Transport med häst och vagn

På 1880-talet trafikeras Umeås gator främst av människor till fots, men hästdragna vagnar är också ett vanligt inslag i gatubilden.

Bönderna från byarna kommer med hästskjutsar för att sälja kött, smör och ved. De passar också på att göra inköp i stadens olika handelsbodar. Hästarna får gratis stallplats hos Scharins, von Ahns eller någon av de andra stora handelsgårdarna.

Hästtransporter fortsatte att trafikera stadens gator årtionden inpå 1900-talet, jämsides med den framväxande biltrafiken.

English

Transport by horse and carriage

In the 1880s, Umeå’s streets are mainly by people on foot, but horse-drawn carriages also are common.

Farmers from the villages come by horseback to sell meat, butter and firewood and to shop. The horses receive free stabling at Scharin’s, von Ahn’s or one of the other large trading houses.

Horse continued to be used on the town’s streets well into the 20th century, alongside growing automobile traffic.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp