Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Umeå stad, 1880-talets början

I mitten av bilden skymtar det vita rådhuset med sitt klocktorn. Till höger ses den vita stadskyrkan. Längre till höger ligger länsresidenset med sina byggnader. Nedanför, vid vattnet, finns det ljusmålade kallbadhuset som används för bad i älven. I bakgrunden skymtar Hamrinsberget.

I staden finns också länsfängelse, folkskollärarinneseminarium, läroverk och lasarett.

Här bor ungefär 3 000 personer. Invånarantalet har vuxit dramatiskt efter 1800-talets mitt, då sågverksindustrin tog fart. Umeå är en riktig storstad – åtminstone i ett norrländskt perspektiv.

Många är arbetare på varven och sågverken i stans utkanter. Men det finns också en välutbildad borgarklass, som blivit rik på timmer, sjöfart och handel.

Rådhuset och kyrkan hade samma läge som idag. De flesta byggnaderna i centrala Umeå förstördes vid stadsbranden, midsommardagen 1888. Efter branden inriktar sig Umeå på att vara en förvaltnings- och skolstad – en resa som staden påbörjat långt tidigare.

English

The Town of Umeå, early 1880s

The white Town Hall, with its bell tower, can be seen in the middle of the picture. To the right is the white town church. Further to the right is the official residence of the county governor, with associated buildings. Below, by the water, you can see the light-painted open-air bathhouse for swimming in the river. Hamrinsberget can be seen in the background.

The town also has a county jail, a primary school teacher’s college, a secondary school and a hospital.

There are about 3,000 residents. The population grew dramatically after the middle of the 19th century, as the sawmill industry gained momentum. Umeå is a really big town – at least from a northern perspective.

Many residents work at the shipyards and sawmills on the outskirts of the town. But there is also a well-educated middle class, which has become rich through timber, shipping and trade.

The Town Hall and the church were located in the same spots they are today. The 1888 Midsummer’s Day fire destroyed most of the buildings in central Umeå. After the fire, Umeå focuses on becoming a town focused on administration and schools – a transformation that had already begun.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp