Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Umeås första bro

För att nyttja den nya bron över älven, som stod klar 1863, måste man betala en avgift; 25 öre för ett ekipage med häst och vagn, ett halvt öre för en gående och samma summa för en get eller ett får. Högre ämbetsmän och deras tjänstefolk är befriade från broavgift, liksom postbrevbärare och militärer.

Att bygga en bro över älven hade länge ansetts för kostsamt. Men landshövding Gustaf Munthe, som tillträtt 1856, genomdrev projektet. En plats valdes där älvens botten var stabil. Efter tre år var den 300 meter långa bron klar – den längsta i Norrland.

Innan bron blev klar tog man sig över Umeälven på isvägar under vintern och med färja övriga årstider. I samband med brobygget drogs kustlandsvägen mot bron via nuvarande Bryggargatan. Kostnaden för bron blev 86 000 kr. Det motsvarar cirka 5,5 miljoner kronor i 2022 års penningvärde. Redan 1894 ersattes brons träöverbyggnad mot stålbalkar och fick det utseende som den har idag.

English

Umeå’s first bridge

Completed in 1863, the new bridge over the river has a toll of 25 öre for a horse and carriage, half an öre for a pedestrian and the same amount for a goat or a sheep. Senior officials and their servants, postal carriers and military personnel are exempt from bridge tolls.

Building a bridge over the river was long considered too costly. But County Governor Gustaf Munthe, who took office in 1856, spearheaded the project. Builders chose a place where the bottom of the river was stable. They completed the 300-metre bridge – the longest in Norrland – in three years.

Before the bridge was completed, people crossed the Ume River on ice roads during the winter and by ferry the rest of the year. The coastal road was rerouted to the current Bryggargatan to link up with the bridge. The bridge cost SEK 86,000. This corresponds to approximately SEK 5.5 million at 2022 prices. In 1894, the wooden superstructure of the bridge was replaced by steel beams, giving it the appearance it has today.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp