Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Repatriering 2019

I augusti 2019 återbördades kvarlevor från ett 25-tal individer till sina ursprungliga viloplatser. Det är den största repatrieringen någonsin i Sverige och den uppmärksammades med en högtidlig ceremoni i Lycksele.

På Urfolkens dag, 9 augusti 2019, skedde ett återbördande av kvarlevor till deras ursprungliga viloplatser på Gammplatsen i Lycksele. För att göra ceremonin och högtidlighållandet stort och värdigt arbetade Lycksele sameförening, Líksjuon Sámiensiäbrrie, tillsammans med Södra Lapplands pastorat inom Svenska kyrkan.

– Hur döda personer behandlas påverkar oss väldigt starkt. Att vara respektfull mot de döda är ett sätt att visa respekt för varandra och att människokroppen är okränkbar. Vi känner oss tillfreds med att dessa individer ska få återförenas med sina nära och kära, säger Mikael Jakobsson, ordförande Líksjuon Sámiensiäbrrie.

Processbeskrivning sammanställd hösten 2019

Flera aktörer i samarbete
Lyckseles gamla begravningsplats användes under 1600- och 1700-talen. Där var alla samer i områdena runt Umeälven, Vindelälven och till viss del även Ångermanälven, skyldiga att begrava sina anhöriga. Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kvarlevor skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. Det hela föll i glömska till 2013 då Västerbottens museum i Umeå fick tillbaka materialet från Stockholm. Sedan dess har en process om återbördande pågått. Líksjuon Sámiensiäbrrie, Lycksele kommun, Svenska kyrkan, Sametinget och Västerbottens museum samverkar nu inför den stundande repatrieringen i Lycksele – den största i Sveriges historia.

Bearbeta och försonas
Förutom repatrieringen med tillhörande ceremoni påbörjas ett stort arbete med att informera allmänheten om det som hänt. Ledordet i processen är försoning.

– Det handlar om alla människors lika värde och det finns än i dag frågetecken som behöver rätas ut. Under 2019 anordnar  både Lycksele kommun och Svenska kyrkan seminarier, samtalsrum och dialoger, samt genomför utbildningsinsatser så att Lyckselebor och andra berörda kan bilda sig en egen uppfattning och bearbeta vad händelsen betytt för dem, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef Lycksele kommun.

Mer att läsa om repatriering

Kontakt
Líksjuon Sámiensiäbrrie:
Mikael Jakobsson, ordförande
070-514 61 40  mikael.jakobsson@lycksele.se

Lycksele kommun:
Ingela Gotthardsson, kommunchef
070-666 28 42  ingela.gotthardsson@lycksele.se

Sametinget:
Susanne Idivuoma, avdelningschef kultur
0980-780 48  susanne.idivuoma@sametinget.se

Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat:
Helén Lundberg, kyrkoherde
0950-276 71  helen.lundberg@svenskakyrkan.se

Västerbottens museum:
Jans Heinerud, arkeolog
070-204 22 77  jans.heinerud@vbm.se

 

I samarbete med:

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp