Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Från Amra Hecos film Catching Snowflakes

Resident 2021

Amra Heco. Foto: Maja Topcagic

Dokumentärfilmaren Amra Heco tilldelas 2021 års residens vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi för att undersöka hur olika aspekter av migration kan gestaltas och uppmärksammas. Sedan 2017 har Amra Heco besökt Jörn i norra Västerbotten där hon filmat flyktingar som väntar på svar från Migrationsverket. Heco ska använda residensvistelsen vid Västerbottens museum i Umeå till att klippa sin film Catching Snowflakes, och kommer även att undersöka hur filmen ska kunna verka i ett bredare sammanhang för att lyfta fram flykting- och migrationsfrågor.

Juryn som har bestått av Josefine Furu, fotoantikvarie vid Västerbottens museum: Maryam Adjam, etnolog, Uppsala universitet; Oskar Östergren Njajta, dokumentärfilmare samt fotograferna Hannah Modigh, fotograf och Jens Olof Lasthein motiverar sitt beslut att utse Amra Heco till stipendiat 2021 på följande vis:

Genom en ömsint och personlig skildring av hur flyktens tillvaro tar plats i Västerbotten, lyfter Amra Heco fram väntan som erfarenhet och tillför platsen lager av förbisedda minnen. I en tid där flyktingvolymer står i fokus, lyckas hon fästa blicken vid människan och hennes erfarenhet av en pågående vardag och dess flyktighet, av väntan och de drömmar den bjuder på.

I verket Meditation on a triptych problematiserar hon det dokumentära berättandet, genom att sammanväva det med skilda minnen och blickar. Genom att kombinera det vardagliga med det suggestiva i Catching Snowflakes, och avstå från självklara kopplingar mellan bild och berättelse, öppnar hon åter upp för oväntade tankesprång i en betraktarens inre bilder.

Projektet fokuserar ett utforskande av de sätt på vilka migrationens erfarenheter och minnen tar plats i Västerbotten och kan därigenom aktualisera deras bäring för samtiden och främja ett bevarande av liknande erfarenheter genom samtidsdokumentation.

Amra Heco är född 1980 och bor på Öland. Hon har en masterexamen i dokumentärfilm.

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090 20 20 338
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp