Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Archival Excavations

Residens 2020

Två filmare i samarbete, Klara Björk och Jyoti Mistry har tilldelats Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografis residens för 2020 för projektet Archival excavations: Searching Sámi Stories. Utspritt på flera resor under hösten kommer de två att inleda ett långsiktigt projekt i Västerbottens län. Projektet är ett gifte mellan arkivforskning och konstnärlig strävan som tar sig an familjeband, släkthistoria och koloniala strukturer.

Juryns motivering:

Genom att vända sig till, och använda sig av, äldre dokumentärt fotografi- och arkivmaterial tar Klara Björk och Jyoti Mistry sig an frågor kring familjeband, släkthistoria och koloniala strukturer på ett sätt som känns mycket angeläget. Med arkivet som utgångspunkt utforskar filmarna de minnen som behöver återtas, berättelser som ingen hört eller sett och visar på de berättelser som genom historien blivit utelämnade.

Juryn ser fram emot att få ta del av Klara Björks och Jyoti Mistrys sökande efter nya berättelseformer och en estetik som kan fånga en flerskiktad historia, ett förflutet som via personliga kopplingar och genom konstnärliga forskningsmetoder möter museets arkiv och dess samlingar. Juryn ser med glädje framemot att se duon kombinera arkivmaterialet med eget nytaget material i detta svindlande projekt som försöker avslöja berättelsen innanför/inuti och därigenom skapa en egen ny berättelse – just nu, just här. En berättelse som i högsta grad beskriver vår samtid, då historien alltid är något vi alla på ett eller annat sätt måste förhålla oss till.

Archival excavations: Searching Sámi Stories
I projektet som placeras i Västerbottens län, mitt i Sápmi, omprövar Klara Björk och Jyoti Mistry den geografiska platsens historia och den politik som har format den. Med dekoloniala perspektiv tittar de på hur kunskap är konstruerad; hur makt, historiska och politiska förhållanden formar kunskap som sedan normaliseras. Genom att avslöja hur historien är skriven ur kolonimaktens perspektiv, framträder nya och mer komplexa historiska berättelser.

Projektet utgår från både ett personligt och ett politiskt plan. Klara Björk rör sig mellan sitt eget släktträd och större politiska händelser. Det som har hänt/händer i Västerbotten är ett mikroperspektiv av det större svenska koloniala projekt som exploaterat/exploaterar Sápmi. För Jyoti Mistry är arkiven en plats att undersöka och utforska för att konstruera alternativa möjligheter. Via arkiven värnas de berättelser och personer som finns i historiens gränsland.

Björk och Mistry har inlett ett samarbete med Aejlies, det samiska kultur- och resurscentrumet i Dearna/Tärnaby, som planeras fortlöpa under hela residensperioden.

Vilka förväntningar och förhoppningar har ni på residenset?

– Att få den här möjligheten till koncentrerat arbete vid Västerbottens museum och tillgång till arkivet ger oss en fantastisk grund att utveckla våra kreativa projekt utifrån. Vår förhoppning är att detta är början på ett långsiktigt samarbete som rör sig i hela Västerbotten och som kan engagera dess invånare på olika sätt. Intentionen är att synliggöra individuella och kollektiva berättelser ur lokala specifika perspektiv för att förstå ett större sammanhang som involverar människor, land och politik och format den tid vi lever i idag.

Vad är den främsta drivkraften i ert arbete?

– En av drivkrafterna bakom det här projektet handlar om att undersöka och utmana dominerande berättelser om svenskhet.  Idag lever vi i konsekvenserna av historien och historieskrivningen och även om vi inte kan ändra det som skett i det förflutna, kan vi synliggöra erfarenheter och perspektiv som saknats eller inte fått erkännande och som erbjuder oss nya sätt att se på det förgångna. Bilder och röster som bättre fångar den mångskiktade komplexa historien.

 

Foto: Dan Sandkvist

Klara Björk är proprefekt och programansvarig för masterprogrammet i Film på HDK-Valand vid Göteborgs universitet. Hon är också producent och partner i produktionsbolaget Filmkreatörerna och har en omfattande produktion bakom sig, både som producent och regissör, av dokumentärer, kortfilmer och installationer.
Klara Björk

 

Foto: Dorotea Tuch

Jyoti Mistry är filmmakare och professor i filmisk gestaltning på HDK-Valand vid Göteborgs universitet. Hon har gjort kritikerrosade filmer i flera genrer och har också en omfattande lista av publikationer bakom sig om band annat konstnärlig forskning samt frågor om identitet, ras och genus. I hennes konstnärliga praktik ingår ett utforskande av minnen genom arkiv och deras koppling till bredare politiska frågor.
Jyoti Mistry

Relaterat

Resident 2019

Salad Hilowle

Resident 2018

Maria Mäki

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090 20 20 338
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp