Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Dokumentation: Toppmötet i Göteborg – Berör det Västerbotten?

2003
I juni 2001 samlades 50 000 människor i Göteborg, för att demonstrera mot EU:s och USA:s utrikespolitik och deras sätt att behandla miljö- och globaliseringsfrågor. Det som idag benämns Göteborgshändelserna eller Göteborgskravallerna är dock de tillfällen då situationerna urartade, antingen från demonstranternas eller polisens sida.

I april 2003 var Västerbottens museum värd för vandringsutställningen Toppmötet – och debatten går vidare från Riksutställningar som behandlade dessa händelser.

Eftersom en hel del av demonstranterna kom från Västerbotten genomfördes fem intervjuer med sammanlagt nio informanter, som alla hade rest från Umeå till Göteborg för att demonstrera. Syftet med intervjuerna var att förstå deras motivation, och att ta del av deras erfarenheter av händelserna.

Utifrån intervjuerna skapades sedan en kompletterande utställning som hette Umebor om händelsen, som med fotografier, föremål, text och film skildrade göteborgshändelserna ur de västerbottniska demonstranternas synvinkel.

 

 

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp