Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Rättigheterna är våra!

Västerbottens museum är samarbetspartner i projektet ”Rättigheterna är våra! Berättelsen som strategiskt verktyg för förändring” – ett treårigt projekt (2023-2025) som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten/Sensus i nära samarbete med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum.

I Rättigheterna är våra! står funktionsrätt i fokus. Projektet utgår från personliga berättelser och visioner insamlade från hela Västerbotten – berättelser som rör funktionalitet, funktionsrätt och mänskliga rättigheter.

Västerbottens museum medverkar i projektet genom att vara delaktiga i den samtidsdokumentation och insamling som ligger till grund för projektet. Museet kommer även samarrangera publika evenemang och program under projekttiden samt producera en utställning. Utställningen kommer att bygga på de insamlade berättelserna och visas på Västerbottens museum i slutet av 2025. Utställningen visas sedan på fler platser runt om i Västerbotten under 2026. De insamlade och dokumenterade berättelserna kommer slutligen att sparas i museets samlingar efter projektets slut.

Under projektet byggs också en tankesmedja upp i vilken experter inom funktionsrätt och mänskliga rättigheter tillsammans med makthavare analyserar berättelserna och ur dessa skapar utvecklingsidéer för framtiden. Tankesmedjan drivs vidare av Funktionsrätt Västerbotten i samverkan med Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Etnolog
090 20 20 321
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp