Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Dokumentation pågår. Foto: Petter Engman

Etnologi

Etnologi & Samtidsdokumentation

Etnologi är en kulturvetenskap som utgår från människors vardagsliv, erfarenheter, värderingar och föreställningar – i dåtid såväl som nutid. Etnologiska undersökningar kan se olika ut och blicka mot specifika företeelser eller teman, men i fokus står människors och samhällens kulturella föreställningar och uttryck. Etnologiska undersökningsmetoder är ofta kvalitativa och kan bygga på exempelvis intervjuer, observationer, studier av äldre arkivmaterial eller nutidsinsamling i textformat via frågelistor och enkäter.

På Västerbottens museum går etnologin in i flera av museets verksamheter och kan, utöver i den samtidsdokumentära verksamheten, återfinnas i bland annat museipedagogiska program, utställningsverksamheten och inom ramen för SJCD.

Västerbottens museum har en lång tradition av att dokumentera samtid och aktuella händelser. Såväl i vardag som i extraordinära händelser är vi där för att dokumentera, observera och försöka förstå hur människor tänker och handlar. Materialet blir ett sätt för nutiden, och framtiden, att förstå den samtid vi lever i idag. En dokumentation kan bestå av alltifrån videoinspelningar och intervjuer till nedskrivna reflektioner, dikter och föremål.

I arkivet finns äldre samtidsdokumentärt material, såsom hantverksbeskrivningar, idrottsminnen, livsberättelser, musiksinspelningar, släkthistorier och mycket mer. Tillsammans utgör dokumentationerna ett vidsträckt och värdefullt material med historiska nedslag och ögonblicksbilder ur vår samtid.

Här kan du läsa ett flertal dokumentationer. Det går också bra att höra av sig till museet om du vill ta del av dokumentationer eller etnologiska undersökningar som gjorts.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Etnolog
090 20 20 321
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp