Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Att dokumentera svåra skeenden…

Vi står mitt uppe i en oviss tid med en virusspridning som är svår att riktigt greppa och förstå. Coronaviruset, covid-19, har gett upphov till många diskussioner, oro och framför allt till vissa ändrade beteenden och förhållningssätt.

Det här tycker vi är viktigt att dokumentera. Därför närmar sig museets insamlingsavdelning händelserna från olika håll. Bland annat genomför vi ett antal intervjuer och dessutom fotograferar vi platser och ögonblick. Vi samlar också in tankar och reflektioner med hjälp av nedanstående frågeformulär.

Läs några av de bidrag som kommit in till museet

Ge oss dina tankar och reflektioner kring coronaviruset och dess eventuella påverkan på din vardag. Tack för att du bidrar till en mycket viktig dokumentation av dessa ovissa tider.

Corona
Kön *
Vill du vara anonym…

Svaren arkiveras i museets arkiv. Genom att lämna in dina svar ger du medgivande till att uppgifterna får arkiveras i Västerbottens museums databas samt att museet fritt får använda materialet i exempelvis framtida publikationer och utställningar. Det går bra att lämna uppgifter och vara anonym. Vi sparar då endast din berättelse och raderar uppgifter som kan härledas till dig.


Västerbottens museum har en lång tradition av att dokumentera samtid och aktuella händelser. Såväl i vardag som i samhällsförändringar är vi där för att dokumentera, observera och försöka förstå hur människor tänker och gör. Materialet som samlas in kan vara alltifrån nedskrivna reflektioner till fotografier, inspelningar, intervjuer, dikter, föremål eller videoklipp. Tillsammans blir materialet en mycket värdefull ögonblicksbild av det som pågår i samhället idag – oavsett om det fångar en bit av vardag eller av något extraordinärt.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Etnolog
070–275 97 41
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
Stängt/Closed
Logotyp