Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Sini på Gammlia i juni 2020. Foto: Petter Engman

Kärlek och sexualhistoria

Under 2020 pågår ett insamlingarbete på museet om kärlek och sexualhistoria i Västerbotten, med utgångspunkt i historiska hållpunkter, livsöden och berättelser. Vi tittar på äldre material som finns bevarat i museets samlingar och arkiv men samlar även in nya berättelser i syfte att söka spår efter sådant som brutit mot normer kring kärlek, kön, sexualitet, familjebildning och kropp – med fokus på hbtqi.

I museets samlingar finns mycket som handlar om kärlek och samlevnad på olika sätt – såsom familjefotografier, kärleksbrev, släktberättelser och olika föremål kopplat till äktenskap, frierier, romantiska umgängen och förälskelser. Materialet berättar indirekt om olika tiders syn på kärlek, intimitet och sexualitet och handlar till största delen om heterosexuella relationer och familjekonstellationer – eftersom berättelser om andra sätt att leva på sällan har uppmuntrats eller bevarats.

  • Finns det berättelser i museets arkiv om kärlek som brutit mot gängse normer?
  • Vilken plats har funnits för könsöverskridande identiteter och uttryck här i länet?
  • Vilka berättelser och beskrivningar saknas i historieskrivningen om Västerbotten?

Berättelser, händelser och livsöden med hbtqi-perspektiv har länge varit osynliggjorda i historien och på museerna, även om fler och fler museer börjat uppmärksamma ämnena. Västerbottens museum har ett ansvar för hela länets kulturhistoria och har som utgångspunkt att alla ska ha möjlighet att finna sin historia i museernas samlingar och arkiv. Med den här etnologiska undersökningen vill vi åstadkomma en mer rättvis historieskrivning och visa upp ett mer mångfacetterat kulturarv där fler berättelser, livsöden och sätt att leva ryms.

Undersökningen tar avstamp i ett arkivarbete där vi söker äldre spår och nedteckningar, och fortsätter med insamling av nutida berättelser genom intervjuer och dokumentationer. Under 2020 sker arbetet främst ”bakom kulisserna”; flitens lampa kommer att lysa i arkiven, på biblioteket, vid intervjuer, ute i fält och framför datorn. En del av undersökningen sker i samband med projektet ”Myter och Verkligheter – En lesbisk odyssé”. Under 2021/2022 presenteras resultatet publikt.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Etnolog
090 20 20 321
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp