Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Demokratiska arkivet

Berättelser i Västerbotten

Tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten deltar vi i ett projekt som ska hitta berättelser i arkiv och samlingar och öppna arkiven för nya användare och en större publik.

I projektet lyfts berättelser med koppling till Västerbotten fram för att öka kunskapen om och intresset för arkiv och samlingar. Genom att kombinera dokument från Folkrörelsearkivet med museets fotografier och föremål undersöks nya vägar för samarbete.

Projektet riktar sig framför allt till unga och utlandsfödda, eftersom dessa grupper är underrepresenterade som arkivanvändare och besökare. 

I en podd kan projektet följas och med tiden ska det resultera i utställningar på museet

*

Projektet pågår 2020–22 och finansieras i huvudsak av Svenska Postkodstiftelsen

Kontakt och information

Helena Magnusson

Avdelningschef: Publikt
090 20 20 343
helena.magnusson@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp