Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Den judiska lövhyddohögtiden 2016 firas på museet.
Den judiska lövhyddohögtiden 2016 firas på museet. Foto: Petter Engman

Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria

Ett projekt om etnicitet ur ett intersektionellt perspektiv. Utgångspunkten är att alla ska ha möjlighet att förmedla sin historia, sina föremål, minnen och erfarenheter till museer och också kunna finna sin historia i museernas samlingar och arkiv. Så är det inte alltid i dag. Särskilt frånvarande är flera av de nationella minoriteterna. Majoritetssamhället är som ofta normen. Möjligtvis har det exotiska emellanåt lockat våra föregångare inom museisektorn. Minoriteternas egna röster har dock inte särskilt ofta fått följa med föremålen in i samlingarna.

I projektet Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria utvecklas metoder för medskapande mellan museer och de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Projektet arbetar med följande mål:

• Kontaktskapande, inventering och undersökningar
• Bokproduktion
• Dokumentärfilmsproduktion
• Konferens
• Utställningen  Prioritet: Minoritet
• Förmedling, program och spridning av projektets resultat

Relaterat

Prioritet: Minoritet

19 november 2017 – 2 september 2018
I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, samt urfolket samer. Trots att vi har levt sida vid sida i århundraden finns mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteternas villkor och liv.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Etnolog
070–275 97 41
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
Museet är öppet idag 10 - 17
Logotyp