Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Den judiska lövhyddohögtiden 2016 firas på museet.
Den judiska lövhyddohögtiden 2016 firas på museet. Foto: Petter Engman

Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria

Ett treårigt projekt som fokuserade på Sveriges urfolk och nationella minoriteter, med fokus på medskapande, dialog och metodutveckling. 

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Utgångspunkten för Västerbottens museum är därför att alla ska ha möjlighet att förmedla sin historia, sina föremål, minnen och erfarenheter till museer och även kunna finna sin historia i museernas samlingar och arkiv. Så är inte fallet idag. Särskilt tydlig är frånvaron av olika minoriteters egna berättelser. Majoritetssamhället har, som så ofta annars, varit normen inom museivärlden.

Bland mycket annat har projektet resulterat i publikationen

Relaterat

Prioritet: Minoritet

19 november 2017 – 2 september 2018
I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, samt urfolket samer. Trots att vi har levt sida vid sida i århundraden finns mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteternas villkor och liv.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Etnolog
090 20 20 321
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp