Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Samerna

Samerna är ett av världens ursprungsfolk, vilket betyder att de levt på samma platser så långt bort i historien som är bekant. Sàpmi är namnet på det geografiska område som omfattar de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I detta område bor cirka 70 000 samer, varav ungefär 20 000 i den svenska delen. Sàpmi utgör 35 procent av Sveriges yta. Många samer bor också utanför Sápmi.

Sedan 15 augusti 1986 har samerna en gemensam flagga och en egen nationalsång. Cirkeln på flaggan är en sol- och månsymbol. Den gröna färgen symboliserar natur och växtlighet. Den blå färgen står för vatten och den röda färgen för värme och kärlek. Den gula färgen är en symbol för solen och ett långt liv. Flaggans färger återkommer också i den samiska klädedräkten.

Museivärlden har av gammal vana tidigare mest fokuserat på den äldre samekulturen. Numera är ambitionen åtminstone vid Västerbottens museum att också att ägna sig åt det i högsta grad levande nutida samiska samhället.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp