Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Arkeologisamlingen

Museets arkeologiska samling består av föremål som tagits tillvara vid arkeologiska undersökningar eller på annat sätt påträffats i marken.

Den övervägande delen av föremålen i samlingen är förhistoriska, alltså tillverkade och använda under människans första 9000 år i länet. Men här finns också föremål med ursprung i historisk tid, vilka liksom de förhistoriska är påträffade i marken. Sammanlagt består museets arkeologiska samling av över 13 000 föremål. Dessa kommer från i stort sett hela länet med undantag av Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner, vars fynd framför allt finns samlade på Skellefteå museum.

Relaterat

Arkeologi

Arkeologi betyder läran om forntiden. Den handlar om att studera människornas liv under forna tider genom att undersöka de kvarlämnade spåren i marken. I Västerbotten finns spår av människors handlingar från 10 000 år bakåt i tiden, det vill säga från efter den senaste istiden. Den kilometertjocka isen tryckte ner landet så mycket att det […]

Externa länkar

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp