Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Museets bibliotek är placerat i det lite speciella rum som tidigare benämndes "kyrksalen", med två våningars takhöjd. När museet var nybyggt användes rummet som lokal för kyrkliga inventarier som fanns i samlingarna. Här hölls också kyrkliga förättningar, exempelvis bröllop. Sedan 1976 är rummet emellertid profaniserat till bibliotek.

Bibliotek

Bibliotek betyder “boksamling” – men är kanske inte en samling i den museala bemärkelsen. Icke desto mindre är det en skattkammare för den som söker sig fram, eller bakåt, genom kulturhistorien.

Västerbottens museums referensbibliotek innehåller litteratur från 1600-talet och framåt. Omfattar i dag drygt 36 000 volymer. Här finns böcker om arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, etnologi, foto, konst, konsthantverk, lokalhistoria, museologi, samer och andra ämnesområden som berör Västerbottens län och Västerbottens museums verksamhet.

Fältetnologen/fotografen Sune Jonssons boksamling ingår i biblioteket, liksom boksamlingar från  journalisten och författaren Kurt Boberg och teckningslärarinnan Maja Beskow.

Eftersom biblioteket är ett referensbibliotek, innebär det att du inte kan låna hem böcker eller tidskrifter. Du är välkommen att läsa på plats. Tag gärna kontakt med bibliotekarien före besök.

Böckerna är sökbara i Libris, http://libris.kb.se/, bibliotekskod Vbmb.

Externa länkar

Kontakt och information

Karin Larsson

Bibliotekarie
090 20 20 329
karin.larsson@vbm.se

Logotyp
Stängt/Closed
Logotyp