Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Föremålssamlingen

I museet kulturhistoriska föremålssamling finns dryga 100 000 föremål som i huvudsak är använda och tillverkade i Västerbottens län. Här går det att hitta allt ifrån finaste hornskedar, strömbäcksglas och bröllopskonfekt till leksaker, möbler, ackjor, datorer och Västerbottens äldsta bil.

Samlingen har tillkommit över lång tid med start under 1880-talet, den första museisamlingen brann dock upp vid Umeå stadsbrand 1888, och enbart ett fåtal föremål kunde räddas, i huvudsak metallföremål. I askan efter branden återfanns bland annat ett fint stångbetsel för en häst.

En växande samling – från folkkonst till datorer och mångfald

De tidiga samlingarna under 1900-talet tillkom till stor del med inköp av privatpersoners samlingar, såsom provinsialläkare Axel Lagermans samling och regementsintendent Maximilian Schürer von Waldheims samling, och var inriktade mot folkkonst, inspirerade av Nordiska museets insamlingsprogram. 1913 utökades samlingarna med inköp av ingenjör Herman Huldts privatsamling av samiska föremål från fjällsamers materiella kultur i Ammarnäsfjällen.

Under 1940-talet och senare delen av 1900-talet växte samlingarna snabbt. Insamlingen inriktade sig på 1800-talets jordbruksnäring och bondebefolkning och senare mot insamling av slöjd- och utdöende hantverk.

Samlingarna fortsätter ständigt att vidareutvecklas, modernare föremål insamlades genom uppropet ”Rädda 1900-talet” och andra nyare förvärv ger exempel på datorernas tidiga utveckling. Idag innehåller samlingen föremål som berättar om flertalet ämnesområden; om arbete och fritid, jakt och fiske, om naturbruk, handel och kommunikationer. I museimagasinen bevaras föremål som berättar länets sjukvård och regementshistoria, här finns föremål om barndom, om tro och vetande, om folktro och vidskepelse.

Senare års insamling har fokuserat på att bredda samlingarna utifrån ett mångfaldsperspektiv, där identitets- och minoritetsfrågor varit vägledande för att skapa samlingar med relevans för så många människor som möjligt. Västerbottens museum strävar efter att samlingarna ska vara angelägna och ge röst åt alla västerbottningar.

Externa länkar

Kontakt och information

Helena Forsberg

Föremålsantikvarie
090 20 20 320
helena.forsberg@vbm.se

Annika Suomio Ulander

Föremålsantikvarie
090 20 20 346
annika.su@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp