Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Konstsamlingen

Museets förvärvspolicy syftar till att bygga upp en representativ samling med verk producerade av konstnärer som är eller varit verksamma i länet, eller som kommer från Västerbottens län.

Samlingen belyser den konstnärliga utvecklingen i länet och bildar ett gott underlag för olika och vitt skilda utställningar. Dessutom erbjuds här goda möjlighjeter till konsthistoriska studier och forskning på ett regionalt material som inte finns samlat någon annanstans.

Konstsamlingen omfattar cirka 5000 konstverk. Av dessa har en större del anknytning till regionen.

Några namn bland många många fler:
Helge Linden, Berta Hansson, Bertil Johansson (Bajo), Clara Salander, Sixten Fager, C M Lindqvist, Kjell Rosén, David Wretling, Mats Caldeborg, Kjersti Dahlstedt, Leander Engström, Helmer Osslund, Vera Frisén, Lennart Gram, Folke Ricklund, Åke Pettersson-Nåw, Antti Savela, Stellan Schedin, Peter Öhrnell, Nic Langendoen, Olle Blomberg och Albert Johanssons hela Aniarasvit…

Bland museets enskilda samlingar finns Bror Jonsons efterlämnade konstnärliga kvarlåtenskap samt två större donationer från John Thorgren respektive Sture Meijer. Museet har också i sin ägo en samling naiva konstnärer med bland andra Victoria Nygren, Erik Persson och Kurt Sundberg.

I museets samling finns också en del utländska konstnärer representerade. Pablo Picasso, George Grosz, Jaques Callot, Francisco di Goya, samt framför allt den danske konstnären Palle Nielsen av vilken museet äger en större samling från olika perioder.

Helge Lindens minne

Museet förvaltar även konstsamlingen Helge Lindens Minne, som består av cirka 500 konstverk utförda av svenska konstnärer efter 1945. Denna samling utökas årligen genom förvärv av ett  för samtiden representativt konstverk. Många av verken i denna samling är utlånade och deponerade i olika offentliga lokaler.

Denna samling stoltserar med Peter Dahls tidstypiska svit  ”Kalles dröm” som tillkom mellan 1969 och -71, där han med fröjd och gamman angriper småborgerlighet och överklasslyx. Här finns också en lång rad andra dåtida, sentida, samtida, nutida:

 

Relaterat

Konst

Konstens historia kan – med nutidens vidgade konstbegrepp – föras tillbaka till forntida hällristningar. Ars longa vita brevis – konsten är lång, livet kort. Konsten är både en del av kulturarvet och ett väsentligt inslag i vår samtid. Konstnärligt utformade bilder, föremål och miljöer har alltid haft central betydelse för mänsklig tillvaron och existens. Konstvärldens […]

Externa länkar

Kontakt och information

Suzanne Steneberg

Konstantikvarie
070-396 51 34
suzanne.steneberg@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp