Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

2010–14

Att köpa: häfte 20 kronor, årsbok 40 kronor
Läsa på skärmen: gratis

Länkar till pdf-filer som är sökbara som vanlig datortext.

Register_1920–2006


2010:1 Det röda Umeå

2010:2 Trädgårdshistoria i norr

2010:3 Svante Lundgren, naturfotograf

2010:4 Att föra vidare ett kunskapsarv

Årsbok 2010


2011:1 Samiska kulturarv (endast digitalt och i årsboken)

2011:2 Fyr i lys – kustliga stycken

2011:3 Hand i kapp med tiden

2011:4 Pehr Stenberg

Årsbok 2011


2012:1 Frida Åslund – författare

2012:2 Tore Abrahamsson, fjällfotograf

2012:3 Umeå Musiksällskap 150 år

2012:4 Hemslöjden går i kyrkan

Årsbok 2012


2013:1 Ur skogen i staden – Foto: Petter Engman

2013:2 Tevebilder

2013:3 Textila alternativ

2013:4 Kulturhuvudstadsmuseum


2014:1 Att skörda en skog

2014:2 Samiskt berättande (endast digitalt och i årsboken)

2014:3 Med lust för hälsa (digitalt, i årsboken och från 191125 till salu på Medicinhistoriska museet, NUS)

2014:4 Medeltid

Årsbok 2014

Kontakt och information

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp