Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp
Foto: Knut Egil Wang

Almost Perfect

20 oktober 2018 – 3 februari 2019
Almost Perfect är ett projekt inom fotografi och film av det nordiska fotografkollektivet Moment i samarbete med curator Susanne Fessé. Sex konstnärer utforskar föreställningar om de nordiska länderna i varsitt fotografiskt projekt. Varje projekt har sin utgångspunkt i ett eller flera av de drag som kan ses som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Varje fotograf tolkar sitt valda tema mot bakgrund av dessa nyckelvärden för att återspegla nutida realiteter i Norden.

Fotograferna inom Moment har under sitt långa samarbete förfinat förmågan att tidigt skönja tendenser och förändringar i det samhälle där de verkar. Gruppens unika sätt att samarbeta inom kollektivet samt dess förmåga att lyfta angelägna frågeställningar, blottlägger mönster och strukturer som annars är svåra att få syn på, vilket bidrar till att öka kunskapen om de nordiska samhällena.

Projektet genomförs i samarbete med curator Susanne Fessé och med stöd av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond och Konstnärsnämnden.

Medverkande fotografer

Elin Berge – Awakening
Awakening
är en intim dokumentation av en löst sammansatt, ledarlös och separatistisk andlig väckelsesrörelse som tar form i dag. Elin Berge har deltagit i olika andliga kvinnorörelser i Sverige för att fånga människorna och ritualerna inifrån. Arbetet öppnar upp för en dialog om religion och tro i ett sekulärt Sverige och vår specifika inställning till individualism och själv­ständighet. Vidare handlar det om frågor kring jämställdhet och systerskap som ökar över hela världen just nu, senast i #metoo-rörelsen på sociala medier.

Marie Hald – Beginning of the Party
Alkohol spelar traditionellt en viktig roll i många olika miljöer i det danska samhället och att börja dricka kan ses som en ceremoni för att passera in i vuxenlivet. I Danmark arrangeras många aktiviteter och fester av föräldrar med syfte att styra unga killar och tjejer till den del av deras liv där alkohol är en normal inramning för varje socialt evenemang. Marie Hald fokuserar på det danska fenomenet ”Halfest” – ett diskotek arrangerat av vuxna och en vanlig plats för danska barn att ha sin första erfarenhet av alkohol.

Chris Maluszynski  Framgångsfrisyr
Utseendet är en viktig beståndsdel i det som definierar vår nationella identitet. »Framgångsfrisyr« är ett skämtsamt begrepp som syftar på bakåtkammat hår hos män som utstrålar, eller försöker utstråla framgång. Projektet har en humoristisk ansats, men har som mål att belysa seriösa frågor om hur manlighet, makt, framgång och fåfänga interagerar och uttrycks genom utseende och stil, samt hur de möjligen bidrar till att skapa en nationell identitet.

Eivind H. Natvig- In One Hundred Years All Is Forgotten
Begreppet »framtiden« känns abstrakt. Även när vi upptäcker tidigare syndernas inverkan, lever de flesta av oss med liten hänsyn till hur vår försummelse kan komma att påverka kommande generationer. Lofotens skärgård med sin fantastiska natur är en unik region för både fisk, fåglar och däggdjur. Men här finns också olja. Debatten om oljeborrning har varit ett hett ämne i åratal. Den här sårbara regionen lider redan av stora mängder havsplast, tungmetaller och en turistström långt utöver både mänsklig och naturlig kapacitet. Eivind H. Natvigs projekt dokumenterar nutida fotspår av en ständigt växande mänsklig närvaro i de orörda arktiska landskapen. Därmed identifieras inte bara en lokal, utan också en regional och global miljöfråga.

Knut Egil Wang – Jante
Idealet för jämlikhet är nyckeln till att förklara varför de skandinaviska länderna har mindre sociala problem och ofta anses vara de bästa länderna att leva i. Och att vara jämlik innebär att man inte står ut ur mängden för mycket. Jantelagen är ett utmärkt verktyg för att begränsa enskilda människors utveckling och prestationer. Individuell framgång blir något ovärdigt, rentav olämpligt. Jante finns överallt, men är svår att upptäcka med blotta ögat. Knut Egil Wang besökte Nykøbing-Mors på jakt efter Jante.

Juuso Westerlund – Children of Paradise
Välfärdsstaten baserad på socialdemokratin är kanske den mest kända av nyckelelementen i den nordiska modellen. Westerlund, som själv är en produkt av en tid då detta var den enda ideologin att enas kring, bevittnar hur detta inte längre gäller i dag. I sitt projekt finner han och skildrar människor som inte håller med om eller förnekar dessa idéer, som har en nyliberal agenda eller som av någon annan stark tro vill bli av med det nuvarande system som de nordiska välfärdsstaterna bygger på och som de själva är produkter av.

 

Om fotograferna

Elin Berge (f 1978) är utbildad på Nordens Fotoskola, Sverige. Hennes arbete har ställts ut i stor omfattning, bland annat i separatutställningar på institutioner som Hasselblad Foundation, Lettlands Museum of Photography och Perspektivet Museum (Tromsö). Hennes arbete har fått stöd av Svenska Konstnärskommittén, Svenska Författarfonden och många andra. Hon har släppt tre monografier: Slöjor (2009), Drottninglandet (2009) och Kungariket (2015) samt dokumentärfilmen »Drottninglandet« (2015).

Marie Hald (f 1987) bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark. Hon har en kandidatexamen i bildjournalistik från Danmarks Medie- och Journalisthögskola. Hald har vunnit World Press Photo, Danska Årets Bild och många andra internationella priser för sitt långsiktiga dokumentära projekt om livet för en dansk mamma som arbetar inom sexindustrin. Hald har ställt ut på bland annat Haus der Photographie der Deichtorhallen i Hamburg och Nobels fredscenter i Oslo. Hennes separatutställning »A New Me« visades på Fotografiska 2018.

Chris Maluszynski (f 1975) har en examen från Linköpings universitet med en MA i konsthistoria och visuell kommunikation. Efter att ha byggt en karriär som bildjournalist i Sverige, sedan i USA, Norge och nyligen Storbritannien, fokuserar han nu på personliga projekt. Hans första monografi Systrar publicerades 2003. Hans arbeten har publicerats och ställts ut över hela världen.

Eivind H. Natvig (f 1978) har mottagit många bidrag för sitt arbete från bland andra stiftelsen Fritt Ord och Arts Council Norway. Hans arbete har ställts ut på institutioner som Deichtorhallen, Fondation Gulbenkian, Trondheim Konstmuseum, Perspektivet Museum, Nobels Fredscenter samt visats på festivaler över hela världen. Monografin You Are Here Now släpptes på Tartaruga Press 2014. Natvig flyttade till Lofotens skärgård 2012 för att fokusera på långsiktiga projekt hemifrån.

Knut Egil Wang (f 1974) är utexaminerad med en Kandidatexamen i fotojournalistik från Oslo och Akershus Högskola för tillämpad vetenskap 1997. Hans första monografi Traktorland publicerades 2008, medan Southbound kom ut 2014. Han har fått flera stora bidrag från Fritt Ord Foundation i Norge och senast från Pulitzer Center om krisrapportering i USA.

Juuso Westerlund (f 1975) genomförde sin kandidatutbildning i fotografi vid Åbo Konstakademi 1997–2001. Efter Åbo läste han en MA i fotografi 2001–07 på Konsthögskolan i Helsingfors, UIAH. Westerlund har deltagit i ett antal nationella och internationella konst- och fotoprogram och har även haft ett antal separatutställningar. Hans första monografi Karaoke Nation publicerades 2008. Hans projekt »Jackpot« har ställts ut i fem europeiska städer med början i januari 2017 på Robert Capa Contemporary Photography Centre i Budapest och avslut i Bratislava i november 2017.

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090 20 20 338
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp