Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Bothniasalong 2018

6 juni – 16 september 2018
Till den jurybedömda salongen har alla som fyllt 18 år – och är verksamma, födda eller med annan anknytning till Västerbotten och Norrbotten – kunnat söka. Temat är fritt och konst i olika material och uttrycksformer välkomnas. Två jurygruppers arbeten, en för Norrbotten och en för Västerbotten, fördelar självständigt de antagna bidragen mellan vardera läns två utställningsplatser. I urvalsprocessen har juryerna endast beaktat de bilder på verken som skickats in samt information om teknik och storlek.

Konstsalongen som fenomen är och har även historiskt sett varit 
en viktig plattform i det svenska konstlivet. Salongen har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, såväl professionella som amatörer, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Konstsalongen är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar tendenser om sin samtid.

Bothniasalong 2018 är ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Västerbottens museum, Norrbottens museum och konsthallen i Luleå. Syftet med salongen är att genom samverkan mellan länen skapa fyra intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap i de nordligaste regionerna.

Juryn för den västerbottniska delen består av museichef Daniel Werkmäster från Uppsala konstmuseum, museichef Tomas Järliden från Bror Hjorts Hus och konstnären Jacob Dahlgren. Dessa hade att bedöma 317 ansökningar, efter en dags intensivt arbete antogs 60 konstnärer till museet i Umeå, och 22 till Skellefteå konsthall.

Antagna konstnärer till salongen i Umeå

Norrbottenskonstens jury består av fotografen och konstnären Annika von Hausswolff samt intendent Linda Nordlander från Härnösands konsthall. Sammanlagt antogs 93 av 275 sökande till utställningarna i Luleå.

Utställningsperioder hos kollegerna:

Konsthallen i Luleå 2 juni­–22 augusti • Vernissage 2 juni kl 12

Norrbottens museum 2 juni­–22 augusti • Vernissage 2 juni kl 14

Skellefteå Konsthall 9 juni–26 augusti • Vernissage 9 juni kl 13

Ett bildspel, bläddra och klicka:

Kontakt och information

Suzanne Steneberg

Konstantikvarie
090 20 20 319
suzanne.steneberg@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp