Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Dagar vid havet

Ingenstans i hela Sune Jonssons omfattande produktion är han så bildmässigt och estetiskt medvetet »grafisk« i sitt fotografiska uttryck som i Dagar vid havet. Här framträder en påtaglig medvetenhet om tonsprången över gråskalan och om kompositionen, vilket ibland gör verken näst intill abstrakta. Bildsviten är resultatet av fyra års vandringar längs Bottenhavets kust mellan 1978 och -81, från Skags udde i söder till Bjuröklubb i norr. Boken som utställningen lånar sin titel ifrån utkom 1981.

I Sune Jonssons arkiv på museet finns ett mycket rikt material från dessa dagar vid havet, sammanlagt omkring 150 utställningskopior, den ena bättre än den andra, alla av förbluffande hög kvalitet, de flesta kopierade i formatet 40×30 cm. Samt, naturligtvis, åtskilligt fler negativ från vandringarna längs kusten.

Dagar vid havet framstår som ett särdeles eget projekt, ja som något av en solitär i Sune Jonssons verk. Bilderna kan tyckas vara mycket annorlunda på flera vis, jämförda med hans övriga produktion och de många välkända smärre ikoner som denna rymmer. De är också annorlunda, men inte i en grundläggande mening. Här liksom i hela Sune Jonssons verk är tiden högst närvarande.

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090 20 20 338
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp