Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Hur många träd finns det i skogen?

lör 4 mar — sön 28 jan

Hundra år av mätningar och försök, tusentals år av skogsanvändning

I Sverige har människor levt i och nära skogen ända sedan istiden släppte sitt grepp. Skogen har använts för byggen, till bränsle, bete, mat och slöjdmaterial. Spåren av de olika behoven är många, de syns till exempel i träd, föremål, byggnationer och ortnamn.

Under 1600-, 1700- och framför allt 1800-talet innebar skogens produkter stor ekonomisk kraft, med tjära för impregnering och sågade trävaror till stora projekt ute i Europa. Snart uppstod behovet av att lära sig mer om skogen och få bättre koll – huggna skogar och kala ytor oroade. Hur får vi träd att gro och räcka till? År 1923 anlades tre försöksparker, varav en utanför Vindeln i Västerbotten. I långsiktiga försök på ytor ute skogen kunde nu olika metoder testas. Samtidigt fick Riksskogstaxeringen i uppdrag att inventera landets skogar: Hur mår de och hur många träd finns det egentligen i skogen?

Hundra år senare pågår fortfarande skogliga försök och inventeringar. Riksskogstaxeringen har nu sin bas i Umeå och hör till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), precis som Vindelns försöksparker. De har genererat en skog av data som är möjlig (och viktig!) att analysera. Idag är uppdragen mycket bredare, där klimatet och biologisk mångfald är exempel på högaktuella frågor.

Med material från skogen, fotografier, film och föremål ger utställningen Hur många träd finns det i skogen? insikter om den stora kunskapsinsamling som pågått i vår närhet i hundra år. Den låter dig ta del av upplevelser av skogen och dess betydelse förr, nu och i framtiden.

Bekanta dig med olika träslag, mät ett träd, hör vad västerbottningar säger om skogen och se en nästan 10 000-årig tall! Berättelsen inramas av skogsmotiv ur museets konstsamling. Aldrig tidigare visade verk av Helge Linden ställs ut, liksom målningar av Kalle Hedberg och Nils Skum samt en fin serie i tusch av Fredrikakonstnären Kurt Sundberg.

Kontakt och information

Iréne Gustafson

Utställningsproducent
Tel 070-6038039
irene.gustafsson@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp