Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

I 20 & K 4: Perspektiv på regementsstaden

sön 2 Dec —sön 8 sep

Vad berättar garnisonsstaden Umeå?
Utställning och insamling på samma gång.

För inte så länge sedan var Umeå en garnisonsstad med två stora regementen, I 20 och K 4, som haft omfattande betydelse för staden och dess invånare. Nu låter vi en av museets utställningshallar bli ett rum för insamling av minnen, berättelser och perspektiv med fokus på regementena och regementsstaden – dåtida såväl som nutida. Här visas även föremål från det numera nedlagda Västerbottens Regementes Museum.

Vi söker berättelser och minnen från regementena och från regementsstaden, också de som vanligtvis inte berättas i regements- och militärhistorien.

  • Hur var det att arbeta på regementet som kvinna?
  • På vilka sätt har fredsaktivisten och vapenvägraren förhållit sig till regementsstaden?
  • Hur upplevdes den militära miljön för personer utanför heteronormen?
  • Hur används och upplevs dessa platser idag?

Detta, och mycket mer, hoppas vi på Västerbottens museum att få svar på under utställningens gång.

Vi vill på detta sätt ge framtiden och kommande generationer en möjlighet att förstå hur människor under det tidiga 2000-talet mindes, tyckte och tänkte kring regementsstaden Umeå och regementena I 20 och K 4.

Utställningen fylls på kontinuerligt med besökarnas minnen och berättelser.

Medverka!

Vi vill komma i kontakt med dig som har minnen eller reflektioner kring I 20, K 4 och regementsstaden Umeå.

Du når oss på regementsminnen@vbm.se

Program

Onsdag 12 december kl 18
Bildspel från en svunnen epok, K4:s historia i Umeå 1901–80 och om livet bakom grindarna.
Per-Axel Staflund, f.d. officer

Onsdag 23 januari kl 18
Föredrag: Freds- och konfliktstudier. Militärhistorisk forskning.

20 februari kl 18
Berättarkväll. Dela med dig av dina minnen från I 20, K 4 och regementsstaden Umeå. Eller kom och lyssna.

Lördag 16 mars kl 11–17
Temadag: Krig i lekar och spel. Föredrag, workshoppar och skapande där vi utforskar olika bilder och gestaltningar av krig i lekar och spel. 

Lördag 16 mars kl 11–17
Testa figurspel med Fantasia Umeå. Måla din egen figur eller delta i någon av striderna.

Lördag 16 mars kl 14
Våldsskildringar i krigsspel och krigslekar genom historien.
Tomas Karlsson, doktor i historia med didaktisk inriktning

Onsdag 24 april kl 16
Perspektiv på värnplikten. Tre berättelser: då, nu och inte alls.

Söndag 26 maj kl 11–16
Temadag: Kavalleriet, hästen & människan. Heldag med fokus på hästens uppgift i det militära och relationen mellan häst och människa. Föredrag, filmvisningar och skapande. För barn och vuxna.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Utställningsproducent & etnolog
Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria
070 – 275 97 41
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp