Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp
Foto: Erik Abel

Människans natur

lör 22 feb — sön 30 aug

22 februari – 30 augusti 2020

Fotografer och konstnärer undersöker i utställningen Människans natur hur det norrländska landskapet omdanas av intensiv råvaruutvinning och vilka, ibland oåterkalleliga, spår som lämnas kvar. Här synliggörs människans benägenhet att främst se naturen som resurs och råvarukälla, och att underskatta de värden som inte direkt kan mätas i pengar.

Landskapen som framträder i verken tecknar vittnesmål över relationen mellan människa och natur och ställer frågan om vi slutligen ingått i antropocen, den geologiska epok som definieras av människans irreversibla påverkan på jordens klimat och ekosystem.

Människans natur visar hur lokala krav på social och ekologisk hållbarhet kolliderar med den globala kapitalismens intressen och hur koloniala strukturer yttrar sig i synen på Norrland. Här uppmärksammas motsättningar mellan urfolk och industri, och vi får på nära håll bevittna hur skogs- och bärindustrins lokala och globala nätverk drar nytta av billig arbetskraft.

Utställningen väcker frågor om vilka värden människan är beredd att offra i sin jakt på materiell tillväxt, och belyser komplexiteten i omställningen till ett hållbart samhälle.

Utställningen i delar

Att använda landskap
Fanny Carinasdotter, Anja Örn och Tomas Örn

Litte ja Goabddá [Drönare och trummor]
Ignacio Acosta

Bärtider
Johannes Samuelsson

Kolonin
Erik Abel

Älven
Mia Rogersdotter

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090 20 20 338
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp