Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Prioritet: Minoritet

19 november 2017 – 2 september 2018
I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, samt urfolket samer. Trots att vi alla har levt och verkat i Västerbotten i århundraden finns mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteters villkor och liv.

Den här utställningen vill ändra på det. Vi har nu tillsammans möjlighet att fylla ett tomrum så att kommande generationer får en mer rättvis bild av Västerbotten på 2000-talet. Utställningsrummet är en plats för medskapande och samtal, en pågående samtidsdokumentation.

Ju längre utställningsperioden fortskrider, desto mer innehåll kommer det att finnas. När utställningen stänger i september 2018 är förhoppningsvis rummet fyllt. Vi välkomnar allt från foton och föremål, över berättelser och anekdoter till reflektioner och perspektiv.

Medverka

Vi vill ha kontakt med dig som själv definierar dig som någon av Sveriges fem nationella minoriteter. Har du berättelser, föremål och fotografier som är viktiga för dig? Kan du tänka dig att visa dem i utställningen eller kanske skänka till museets samlingar?

Det kan vara något litet eller stort, gammalt eller nytt – det viktiga är att det är någonting som betytt något för dig, som bär på en berättelse eller anekdot eller som du tycker bidrar med ett viktigt perspektiv.

Vi tar emot från och med nu och genom hela utställningsperioden. Vi kan även låna in under en kortare period.

Välkommen med dina bidrag!

Bilderna nedan, foto: Petter Engman.

Kontakt och information

Sofia Breimo

Etnolog
090 20 20 321
sofia.breimo@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp