Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Skidutställningen

Här visas vår skidhistoria. Från stenåldern till Stenmark – och lite till.

Här kan du se handtillverkade och vackert dekorerade skidor, snöskor för både människa och häst, förhistoriska skidor, modern skidutrustning samt världens äldsta bevarade skida.

Svenska Skidmuseet öppnades för första gången för publik 1928 i tornet till hoppbacken på Fiskartorpet i Stockholm. Museet utvecklades till en etnologisk mönstersamling tack vare major Artur Zetterstens insats som skidforskare och intendent.

Under 1950-talet uppstod problem med lokal och tillsyn. På initiativ av Hans Holmlund i Bastuträsk överlämnades samlingen 1963 till Västerbottens museum. En utställning iordningställdes i källaren på Lars Färgares gård, som strax dessförinnan flyttats till Gammliaområdet från Umeå centrum.

När Västerbottens museum ungefär två decennier senare byggdes ut bereddes plats i de nya lokalerna för en permanent skidhistorisk utställning.

I ett myrområde mellan byarna Fäbotjälen och Nybrännet, två kilometer öster om Kalvträsk, gjordes 1924 ett synnerligen märkvärdigt fynd. Vid en dikesutgrävning hittades några långa träföremål, som vid närmare granskning visade sig vara ett par skidor med tillhörande stav. Den ena av skidorna är i det närmaste intakt medan det av den andra endast återstår fragment.

En tidig pollenanalys gav vid handen att skidornas ålder uppgick till ungefär 4000 år. Förvisso en ansenlig tid i myren. Senare undersökningar med C-14-metoden kunde emellertid lägga till ytterligare 1200 år. Kalvträskskidan är med sina 5200 år på nacken inte bara ett halvt millennium äldre än Egyptens pyramider, den är förstås världens äldsta bevarade skida också.

Kontakt och information

Helena Magnusson

Avdelningschef: Publikt
070-646 17 96
helena.magnusson@vbm.se

Logotyp
Stängt/Closed
Logotyp