Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Von Ahns handelsbod i Holmsund

Johan Viktor von Ahns handelshus är ett av de största i Umeå, med filialer i både Holmsund och Obbola. Handelsgården med sina magasin ligger i stadsdelen Trångsund. Här säljs husgeråd, hinkar och kärl, borstar, tyger, porslin, sybehör, fotogenlampor, rep – och mycket mera.

Försäljningen i handelsbodarna sker till största delen på kredit. Krediten ses som en självklar förmån och nyttjas även av de som egentligen kan betala kontant. Ett års kredit är det normala, men säkra kunder kan få upp till tre års kredit utan att betala ränta.

Men krediten är inte bara av godo. Kunder med svag ekonomi får skriva under en skuldförbindelse, och om betalningen dröjer för länge får de betala hög ränta. Det drabbar ofta bönderna, som på så sätt hamnar i skuld hos handlaren och därmed inte kan göra affärer med någon annan.

Von Ahns var den enda av Umeås affärer som klarade sig vid branden 1888.

English

von Ahn’s shop in Holmsund

Johan Viktor von Ahn’s trading house is one of the largest in Umeå, with branches in both Holmsund and Obbola. The trading house, with its warehouses, is located in the Trångsund district. It sells household utensils, buckets and other containers, brushes, fabrics, porcelain, sewing materials, paraffin lamps, ropes and much more.

Sales are mostly in the form of credit transactions. Purchasers regard credit as an obvious advantage and even those who could pay with cash still use credit. One year of credit is normal, but credit-worthy customers can have up to three years of credit without paying interest.

But credit is not just a good-will gesture. Customers with fewer financial resources are required to sign a promissory note, and if they are too late in paying, they are charged a high interest rate. This often affects farmers, who end up in debt with the merchant, blocking them from doing business with anyone else.

von Ahn’s was the only shop in Umeå that survived the fire of 1888.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp