Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Von Ahnska magasinet

Under vintern, när älven är frusen, kan inga transporter ske till Umeå. Därför är alla handelsmän beroende av magasin för sina lager. På hösten fylls de på med mat och förnödenheter som ska räcka ända till våren.

Det här magasinet ägs av handelsmannen Johan Viktor von Ahn. Varje höst fylls det med 4 000 tunga vete- och rågmjölssäckar, 50 fat toppsocker á 390 kg, stora mängder orostat kaffe, salt, kemikalier, porslin och järnvaror.

Genom den stora porten mot kajen rullar fiskare från Holmön, Obbola och Holmsund in sina tunnor med saltströmming och saltsik. Hamnarbetare lastar in kaffe, socker och andra importvaror som kommer med handelsfartygen.

För bönderna, som transporterar sina varor med häst och vagn, finns en port mot Storgatan. Där kan de köra in med sina vagnar för att lasta av smör, ägg, potatis och andra jordbruksprodukter.

Von Ahnska magasinet är idag Umeås största timmerhus och det enda kvarvarande magasinet från sjöfartens och handelshusens storhetstid i Umeå. Magasinet var ursprungligen en mindre ladugård, som byggdes 1887. Det klarade stadsbranden 1888. Efter branden köptes byggnaden upp av Johan Viktor von Ahn. Han byggde till den långa längan ner mot älven och gjorde en stor port nära kajen.

English

The von Ahnska warehouse

In the winter, with the river frozen, no transports are possible to Umeå. As a result, the merchants depend on warehouses for their stocks. In the autumn they replenish them with food and supplies that must last until spring.

The merchant Johan Viktor von Ahn owns this warehouse. Each autumn, it is filled with 4,000 heavy sacks of wheat and rye flour, 50 390-kilogram barrels of loaf sugar and large quantities of unroasted coffee, salt, chemicals, porcelain and hardware.

Through the large entrance towards the quay, fishermen from Holmön, Obbola and Holmsund roll in their barrels of salted herring and salted whitefish. Port workers off load coffee, sugar and other imported goods that arrive on the merchant vessels.

The farmers, who transport their goods by horse and waggon, enter through an entrance facing Storgatan. There they can drive in with their carts to unload butter, eggs, potatoes and other farm products.

Today, Von Ahnska warehouse is Umeå’s largest log building, and the only remaining warehouse from the heyday of shipping and trading houses in Umeå. The warehouse began as a small barn, built in 1887. It survived the town fire of 1888. After the fire, Johan Viktor von Ahn bought the building. He built the long extension down to the river and made a large entrance near the quay.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp