Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Byggnadsvård

När du tänker dig att restaurera huset eller bara bygga en veranda för en mezzosopran, gör du klokt i att kolla med byggnadsvården innan du börjar såga och spika. Museets byggnadsantikvarier arbetar med rådgivning till allmänheten om hur man på lämpliga vis går till väga vid om- och tillbyggnader.

Ett viktigt inslag i det löpande antikvariska arbetet är de många inventeringar som gjorts över byggnader och miljöer. Vidare lämnar museet synpunkter i plan- och bygglovsärenden som hanteras av kommuner och länsstyrelse.

Förutom att samla kunskap, ge råd och avge synpunkter i särskilda ärenden och frågor, är utåtriktad verksamhet i form av utställningar på museet och ute i länet en viktig del i byggnadsvårdsavdelningens verksamhet.

Kontakt och information

Maria Appelstam Häll

Byggnadsantikvarie
090-16 39 13
070-655 00 64
maria.appelstam.hall@vbm.se

Lena Berglund

Byggnadsantikvarie
090-16 39 22
070-655 06 88
lena.berglund@vbm.se

Cecilia Nordlund

Byggnadsantikvarie
090-16 39 18
070-324 49 04
cecilia.nordlund@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp