Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Byggnadsvård

Byggnadsvård innebär aktiviteter som berör vår byggda kulturmiljö och som bidrar till att dess kulturvärden bevaras. Det handlar om att förvalta ett kulturarv som en värdefull tillgång för samhällets långsiktigt hållbara utveckling. De kulturella värden som byggnader besitter är en icke förnybar resurs, försvinner värdena kan de inte återskapas. För att bebyggelsen ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda förutsättningarna. Detta innebär att använda kulturhistoriskt lämpliga material och metoder för att tillvarata byggnadernas karaktär.

Museets byggnadsantikvarier arbetar med att värna om lokal och regional byggnadskultur. Den omfattar bebyggelsemiljöer samt enstaka byggnader och anläggningar i länet, inom såväl stadslandskap som agrara landskap. Vi verkar för att bebyggelsens kulturvärden tas tillvara och blir kända för allmänheten.

I samhällsplaneringen deltar Västerbottens museum proaktivt genom samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen och bidrar på så vis till att den bebyggda kulturmiljön som resurs beaktas i samhällsutvecklingen. Det gör vi bland annat genom att medverka i planberedning och besvara remisser.

En stor del av vårt arbete består av rådgivning till ägare och förvaltare av fastigheter. Genom samarbete med föreningar, nätverk och organisationer på kommunal, regional och nationell nivå sprids kunskap om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer, praktisk byggnadsvård och traditionella hantverk.

Har du frågor om ditt hus? Kanske hittar du svar på vår FAQ, annars hör du av dig så försöker vi besvara dina frågor.

Vi erbjuder dessutom genom vår uppdragsverksamhet en rad tjänster som identifierar, hanterar och kommunicerar bebyggelsens kulturvärden.

 

Relaterat

Vanliga frågor till byggnadsantikvarierna

Goda råd behöver inte vara dyra

Byggnader

Till museiområdet har olika sorters hus från länet flyttats genom åren

Byggnadsvård

Utställning om lokal byggnadstradition, olika arkitekturstilar äldre byggnadsmaterial och hantverkstekniker

Kontakt och information

Maria Appelstam Häll

Byggnadsantikvarie
090-16 39 13
070-655 00 64
maria.appelstam.hall@vbm.se

Lena Berglund

Byggnadsantikvarie
090-16 39 22
070-655 06 88
lena.berglund@vbm.se

Cecilia Nordlund

Byggnadsantikvarie
090-16 39 18
070-324 49 04
cecilia.nordlund@vbm.se

Logotyp
Museet är öppet idag 10 - 20
Logotyp