Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Lagning av syll och knut.

Byggnadsvård

Byggnadsvård innebär aktiviteter som berör vår byggda kulturmiljö och som bidrar till att dess kulturvärden bevaras. Det handlar om att förvalta ett kulturarv som en värdefull tillgång för samhällets långsiktigt hållbara utveckling.

De kulturella värden som byggnader besitter är en icke förnybar resurs, försvinner värdena kan de inte återskapas. För att bebyggelsen ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda förutsättningarna. Detta innebär att använda kulturhistoriskt lämpliga material och metoder för att tillvarata byggnadernas karaktär.

Museets byggnadsantikvarier arbetar med att värna om lokal och regional byggnadskultur. Den omfattar bebyggelsemiljöer samt enstaka byggnader och anläggningar i länet, inom såväl stadslandskap som agrara landskap. Vi verkar för att bebyggelsens kulturvärden tas tillvara och blir kända för allmänheten.

I samhällsplaneringen deltar Västerbottens museum proaktivt genom samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen och bidrar på så vis till att den bebyggda kulturmiljön som resurs beaktas i samhällsutvecklingen. Det gör vi bland annat genom att medverka i planberedning och besvara remisser.

En stor del av vårt arbete består av rådgivning till ägare och förvaltare av fastigheter. Genom samarbete med föreningar, nätverk och organisationer på kommunal, regional och nationell nivå sprids kunskap om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer, praktisk byggnadsvård och traditionella hantverk.

Har du frågor om ditt hus? Kanske hittar du svar bland våra vanliga frågor annars hör du av dig så försöker vi hjälpa dig. Börja med att fylla i och skicka in formuläret:

Rådgivning byggnadsvård

Fält med * är obligatoriska

Rådgivning byggnadsvård
Bifoga gärna bilder i form av översikter och detaljer, max 10 bilder.
Maximal filstorlek: 8.39 MB
Västerbottens museum följer Dataskyddsförordningen, GDPR. Uppgifterna du lämnar här används för att vi ska kunna återkomma till dig med byggnadsantikvariska råd. Informationen du lämnar sparas i museets arkiv och blir då offentlig handling. Genom att skicka in ovan angiven information godkänner du att vi hanterar och lagrar informationen enligt ändamålet. *

Vi erbjuder dessutom genom vår uppdragsverksamhet en rad tjänster som identifierar, hanterar och kommunicerar bebyggelsens kulturvärden.

Funkishus i Blattnicksele
Omläggning av spåntak.
Per Albin-torp
Masonitefasad
Fasad av träspån
Slottet i Hummelholm

Relaterat

Byggnadsvård

Utställning om lokal byggnadstradition, olika arkitekturstilar äldre byggnadsmaterial och hantverkstekniker

Kontakt och information

Maria Appelstam Häll

Byggnadsantikvarie
090 20 20 313
maria.appelstam.hall@vbm.se

Ida Thurell

Byggnadsantikvarie (vikarie)
090 20 20 318
ida.thurell@vbm.se

Marcus Bengtsson

Byggnadsantikvarie
marcus.bengtsson@vbm.se
090 20 20 358

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp