Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Samlingar

Museets främsta uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Kunskapen om kulturarvet ska dessutom göras tillgänglig i form av publikationer, utställningar, programverksamhet, arkiv, rådgivning, visningar och information.

För att ha något att arkivera, publicera och ställa ut måste man samla på sig. I ordboken lyder definitionen av ett museum: ”…institution som inrymmer en systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier med mera…”

I Västerbottens museums samlingar finns berättelser och vittnesmål om människors liv, levnadsvillkor, erfarenheter, värderingar, drömmar och framtidshopp i Västerbottens län från istidens slut för 10 000 år sedan, fram till i dag.

  • Ibland kan föremålen tala direkt till dig genom sin form, färg eller konstruktion och ge dig inspiration i ditt eget skapande.
  • Ibland finns tillverkarens eller användarens egen berättelse om föremålen inspelad eller nedtecknad i vårt arkiv.
  • Ibland behöver du vår hjälp, på museet, för att kunna tolka föremålens berättelse.
  • Ibland behöver vi på museet din hjälp att forska fram ny kunskap om föremålen.

De berättelser och erfarenheter från andra människor i andra tider som museisamlingarna bär på kan ge oss perspektiv på de samhällsomvandlingar som vi står inför och ge oss hopp och inspiration till lösningar på våra problem.

Länsmuseets samlingar är ett värdefullt kulturellt kapital som tillhör oss alla som bor i Västerbottens län. Tillsammans äger vi över 100 000 föremål, cirka fyra miljoner fotografier och ett stort antal intervjuer, uppteckningar och andra dokument i våra arkiv.

Föremålssamlingarna omfattar konstverk, arkeologiska fynd och ett stort antal bruksföremål från historisk tid. Här finns världens äldsta bevarade skida, Kalvträskskidan, och Västerbottens läns första bil. Här finns allt från dihorn till diopter. En stor specialsamling är Svenska skidmuseet som är en del av Västerbottens museum.

Viktig information till dig som vill skänka gåvor till Västerbottens museums samlingar under 2023

Västerbottens museum samlar in, vårdar och förvaltar kulturhistoriska- och arkeologiska föremål, arkivhandlingar, fotografier, konstverk och böcker från hela länet. Insamling sker oftast i form av gåvor från allmänhet som kontaktar museet med erbjudande om förvärv.
Under 2023 tar Västerbottens museum dock inte emot gåvor av kulturhistoriska föremål, fotografi, film, arkivhandlingar, textiler och böcker. Arkeologiskt material eller gåvor av konst tar vi fortsättningsvis emot. Anledningen till beslutet är att vi under året behöver ägna vår tid till hantering av museets arkiv och samlingar, såsom omhändertagande av tidigare gåvor, och kan därför inte handlägga nya gåvor parallellt.

Vi är mycket tacksamma för tidigare gåvor och hoppas på överseende med denna insamlingspaus och önskar er varmt välkomna tillbaka nästa år med erbjudande om gåvor.

Ring eller skicka e-post
Viktigt att veta för dig som vill skänka gåvor till museets samlingar framöver är att personalen i museets reception aldrig tar emot gåvor eller förvarar dessa för vidareförmedling till handläggaren. Receptionen kan däremot hjälpa dig med att förmedla kontakter till rätt person på museet – men det är enbart handläggaren som kan ta emot föremålet.

Ring eller skicka e-post där du berättar om vad du vill skänka. Handläggningen går snabbare om du bifogar en bild och lämnar information om gåvan. Handläggaren processar erbjudandet vidare i en arbetsgrupp som beslutar om gåvan kan tas emot.

Arkeologiskt material och konst
Arkeologiskt material eller gåvor av konst tar vi fortsättningsvis emot under året.

Har du hittat arkeologiska fynd och även fornlämningar i naturen:
Kontakta museets arkeolog:
E-post: tone.hellsten@vbm.se
Tel 090 20 20 324

Har du konstverk eller konstnärliga skisser som du vill skänka:
Kontakta museets konstantikvarie:
E-post: suzanne.steneberg@vbm.se
Tel 090 20 20 319

Västerbottens museum utför inte ekonomiska värderingar av konst och föremål.

Vi tackar för ditt intresse att skänka till museets samlingar!

Med vänliga hälsningar
Veronica Karlsson
Avdelningschef för samlingar på Västerbottens museum

Kontakt och information

Veronica Karlsson

Avdelningschef: Samlingar
090 20 20 370
veronica.karlsson@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp